2 Lang Tengah, Malaysia Scuba Diving   www.i like scuba.comSensational Diving at Lang Tengah Island, Terengganu Malaysia. Brought to you by www.i-like-scuba.com

Duration : 0:4:28